SE Menpan & RB

SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PENINGKATAN KETAATAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA UNTUK PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN

SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENANGANAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI WEB-SITE: http://www.bpk.go.id

SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PERLAKUAN TERHADAP PEJABAT YANG TERLIBAT KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

TINDAK LANJUT PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT

SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGADAAN CPNS TAHUN 2005/2006

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PNS PADA BULAN RAMADHAN

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

PENINGKATAN INTENSITAS PENGAWASAN DALAM UPAYA PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK